Raba - Szkoła Muzyczna II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej

Przejdź do treści

Menu główne:

nauczyciele
    
Bogusław Raba ukończył studia w specjalności „teoria muzyki” w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (2000) oraz studia na Wydziale Instrumentalnym tejże uczelni w specjalności – organy (2003). Łączy działalność koncertową z pracą naukowo-dydaktyczną: jest adiunktem w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, był wykładowcą w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Doktoryzował się na Uniwersytecie Wrocławskim w 2008 roku rozprawą pt. Między romantyzmem a modernizmem. Twórczość kompozytorska Ignacego Jana Paderewskiego. Pracę habilitacyjną na temat Romantycznej fantazji organowej w twórczości śląskich kompozytorów romantyzmu obronił na Akademii Muzycznej w Krakowie w 2014 roku. Prowadzi działalność pedagogiczną, naukową oraz koncertową na terenie Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Brał aktywnie udział w międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. „Chopin-Paderewski Conference”, Loyola University, Chicago; Charles Tourmemire – Conference, Nova Southeastern University, Miami; Tourmemire – Conference Duquesne University, Pittsburgh, International Conference on Music Semiotic, University of Edinburgh)  oraz festiwalach organowych (m.in.: Non sola scripta, Wratislavia Cantans, Forum Musicum, Errantia musica) w Polsce, Niemczech, Norwegii (Oslo, Bergen) oraz Stanach Zjednoczonych (recitale wykładowe: Chicago, Miami, Pittsburgh, Portland, Denver, St. Louis, Detroit). Zainteresowania artystyczne Bogusława Raby koncentrują się na muzyce francuskiego baroku i modernizmu oraz improwizacji organowej, zainteresowania badawcze – na historii, teorii i estetyce muzyki XIX i XX w. Bogusław Raba jest stypendystą m.in.: Fundacji Nauki Polskiej, Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Artysta ma w swoim dorobku dwie płyty CD z muzyką organową, w tym płytę habilitacyjną Fantasia silesiana z muzyką organową kompozytorów śląskich doby romantyzmu.  
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego